En|Ru
Order tables and banquets
642-9000
 

Resto.ru - search engine for gourmands

 

About the place Anonimnoye obshchestvo userdnykh degustatorov

Anonimnoye obshchestvo userdnykh degustatorov

Cuisine: European
Average bill: 1000–1500 rubles
Working hours: from 10:00 till 03:00
Reserve a table: 642-9000

м. Vladimirskaya, Dostoevskaya, Zvenigorodskaya
Rubinshteyna, house 27

 
 
 
 Photos 
 

 

comments